KONFERENCE

Datum: 18. června – 21. června 2019
Místo: Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika, (Mendlovo nám. 1a, 603 00, Brno)

Hlavní téma se zabývá otázkami, jak univerzita chápe roli univerzitních muzeí a jak nové interpretační přístupy v sociologii, muzeologii, archivnictví, historii, vědách atd., definují a tvarují vztah mezi univerzitami a jejich muzei.

Registrační poplatek: zdarma (platba za obědy ve výši 12 EUR)

Uzávěrka registrace: 1. června 2019

Uzávěrka příjmu abstraktů: 1. února 2019

Jazyk konference: angličtina

PROGRAM KONFERENCE

18.-21. 2019  ke stažení

9.00 - 16.00 návštěva sbírek Karlovy univerzity

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:

hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek ke stažení

primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková ke stažení

rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. ke stažení

rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA ke stažení

rektor Univerzity Komenského v Bratislavě Dr.h.c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. ke stažení


Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.